Burkarna gav 30 000 till barnen!

2014-06-09

Sedan 1989 har vi anställda på Volvo pantat burkar och flaskor. IF Metall har ansvaret att administrera insamlingen och se till att pengarna skänks till organisationer eller institutioner med inriktning på barn.

Burkinsamlingen har nu samlat ihop 30 000 kr att fördela. Denna gång har pengarna gått till Lekterapin på NUS samt till Axelfonden.

20 000 kr till Lekterapin på NUS
Lekterapin ansvarar för leksakerna i alla väntrum på NUS, men även i lekrummen på Patienthotellet och Akuten. Dessutom finns ett antal s.k. distraktionslådor runt om på sjukhuset som används för att avleda barnen när de behöver genomgå lite mer obehagliga undersökningar. Just nu håller man från lekterapin på med en upprustning av lekmaterial runt om på sjukhuset.

  • Egen avdelning
    Lekterapin finns i anslutning till barnavdelningarna på NUS. Där finns en ”verkstad”, ett utklädningsrum samt ett ”sinnenas rum” där man kan få en stunds egen avkoppling med musik, ljus och harmoni. På Lekterapin finns även möjlighet att sköta sin skolgång.

Barn, ungdomar, föräldrar och anställda har skickat ett stor stort tack till alla som bidrar till dessa pengar.

10 000 kr till Axelfonden
Axelfonden är KFUM Umeås insamlingsstiftelse för att hjälpa barn som lever under fattiga förhållanden.  Fonden syftar till att hjälpa barn genom ekonomiskt stöd så att barn har möjlighet att delta i olika aktiviteter.

  • Ekonomiskt stöd
    Bidrag ges till kurs, lägeravgifter eller som bidrag till utrustning, träningskläder, instrument eller liknande. Föräldrar kan söka bidrag ur fonden.
  • Axelfonden stöder barn under 18 år
    Bistånd ges i första hand till barn under 18 år. Fonden startade upp efter att Axel från Umeå 2011 blev intervjuad i VK, Han berättade hur det var att växa upp i en ”fattig familj” och att han hade drömmar om att kunna resa, åka och bada samt en egen dator.

Även representanter från Axelfonden hälsar och tackar för bidraget och pengarna kommer användas med omsorg.

IF Metallklubben
Ca