Då är vi igång igen…

2014-08-26

Ett strålande och härligt sommarväder. Precis vad vi alla behövde. En uppstart efter semestern utan problem. Vi kan helt enkelt börja hösten med ett brett leende.
Men semesteruppehållet brukar också radera minnet. Klubben ger här en kort summering av de de viktigaste frågorna före semestern och hur fortsättningen i höst är tänkt att ske.


Monteringen
Vid sista förhandlingen före semestern pekade klubben på nödvändigheten att träffa en överenskommelse om villkoren i god tid före ett varsel om uppsägning. Från klubbens sida handlar det om flera saker.

  • Dels att försöka minska varslet genom att erbjuda frivilliglösningar till de personer som kan tänkas avsluta anställningen frivilligt. Där finns erfarenheter från den ”verktygslåda” som Volvo nyligen använde när tjänstemän skulle lämna bolaget av strukturella orsaker.
  •  Dels att erbjuda fortsatt anställning inom koncernen där det finns jobb och hjälpa till med omställning och flytt.
  • Dels att erbjuda avgångslösningar för alla som kommer att jobba fram till uppsägningens sista dag.
  • Dels alla olika försök att bidra till nya jobb och/eller utbildningsmöjligheter.

Företaget ville att klubben skulle precisera dessa krav ytterligare innan förhandlingarna fortsätter i höst. Det arbetet pågår och är i princip klart.Företaget har hela tiden sagt att man tänker ta ett stort ansvar kring nedläggningen av monteringen. Klubbens förväntningar är att det ska leda fram till en överenskommelse i dessa frågor.

Kartläggning och omställning
Före semester genomfördes en slutredovisning från Antenns sida kring de ca 700 kartläggningssamtalen som har hållits. Resultatet av denna ska nu ligga till grund för det fortsatta arbetet, både för den interna omställningen och också för den externa.

Parterna ska också komma överens om aktiviteter i samband med ett varsel och vilket bolag som ska få uppdraget att sköta omställningen via TSL, dvs. den kollektivavtalade försäkringen som ska hjälpa till vid varsel p.g.a. arbetsbrist.

Arbetstider och flexibilitet
Företaget ligger på om att förhandla fram ett nytt avtal om flexibla arbetstider.  Företaget anser inte att dagens flexibilitet är tillräcklig.Det förslag som företaget presenterade i våras var inte i klubbens smak. Klubbens motförslag var inte heller vad företaget ville ha. Men istället för att stänga dörren helt har nu klubben tagit fram ett nytt utkast till avtal om flexibilitet i produktionen. Utkastet innehåller en del nya idéer utifrån de förhandlingar som sker på andra håll inom Volvokoncernen.

Som huvudspår finns bl.a. att eftermiddagsskiftet på fredagar ska vara arbetsfria under normaltid och att Mertidsbanken inte behöver nollställas vid årsskiftet.  Utöver detta finns ytterligare några idéer där det borde finnas ett gemensamt intresse hos både klubben och företaget. Mer detaljer kring detta blir det om förhandlingarna kommer igång på allvar.

IF Metallklubben/joc