Ett fyrtiotal erbjuds avgångspension

2014-06-25

Nu har företaget gått ut med ett erbjudande om avgångspension får ett fyrtiotal metallare. Villkoren för erbjudandet är att man fyllt 62 år samt arbetat minst 25 år i bolaget. Metallklubben ser det som ett nödvändigt steg med tanke på alla förändringar som vår fabrik står inför.

Över 62 år
Företaget gått ut med ett erbjudande om avgångspension till ett fyrtiotal metallare på fabriken.  För att bli erbjuden avgångspension ska man ha arbetat 25 år i Volvokoncernen samt ha fyllt 62 år.

Ett par undantag
Några kommer, på grund av kritiska kompetenser, att undantas av företaget från erbjudandet om avgångspension.

70 % av grundlön
Villkoren för avgångspensionen finns reglerad i koncernens policy om avgångspension. Det innebär bland annat att man erhåller 70 % av lönen fram till 65 års ålder. För de flesta så innebär det en ersättning om cirka 21 000 kr/månad. Dessutom görs en pensionsutfyllnad

Frivilligt
Det är givetvis ett frivilligt erbjudande till dem som uppfyller villkoren.  Intresseanmälan från de som erbjuds pensionen ska ha lämnats in före fredag denna vecka. Slutgiltigt beslut sker efter semestern då alla underlag på individnivå är klarlagda. Ambitionen från företaget är att de flesta som godtar villkoren ska ha lämnat fabriken i slutet på september.

Ett litet steg
Metallklubben anser att erbjudandet är viktigt som ett första steg i den nödvändiga omstruktureringen på fabriken.

Information
För de som kan tänka sig att ta avgångspension så kommer Metallklubbens försäkringsansvarige, Tommy Näslund att svara på frågor som rör pensionslösningen och framtida pension efter 65 års ålder,

Metallklubben
GuPe