Förhandlingarna klara – Uppsägningarna stannar vid 314!

2014-12-15

Förhandlingarna om turordningen har nu avslutats mellan parterna. 314 metallare kommer att tvingas sluta sina anställningar den 10 juli nästa år.

Turordningen har skett i enlighet med LAS där 19 undantag görs på grund av kompetens. Sammantaget innebär det att anställda fram till och med plats 333 på turordningslistan sägs upp av Volvo.

Överenskommelse
Förhandlingarna har pågått under en längre tid.  Inledningsvis stod parterna långt ifrån varandra i bedömningen av bemanningsbehovet efter semestern 2015.  IF Metallklubben anser att det är positivt att en överenskommelse har kunnat nås och att varslet därmed har kunnat reduceras.

Ingen kan vara nöjd en dag då 314 personer får beskedet att man förlorar sin anställning, men förhandlingarna har bidragit till att ett antal medlemmar får behålla sina jobb.

Undantag enligt LAS
Överenskommelsen innebär att 19 undantag görs på grund av kompetens inom underhåll, vilket är helt i enlighet med LAS. Det innebär att ca hälften av de inom underhåll som låg i farozonen för uppsägning nu får behålla sin anställning.  De undantag som gjorts ligger också inom det beslut som antogs vid klubbens årsmöte.

I förhandlingarna har en viktig princip från klubbens sida varit att ingen annan ska drabbas av ett undantag inom underhåll och överenskommelsen bekräftar detta Undantagen berör bl.a. driftselektriker och verktygsmekaniker.

Omställning
Parterna har också enats om att utse Antenn till omställningsbolag för de som tvingas sluta på Volvo.

Mer information
IF Metallklubben och förhandlingskommittén finns tillgänglig för information eller diskussion med de arbetslag och grupper som vill resonera om utfallet av förhandlingarna. Kontakta oss för att boka tid för detta.

Kryssa i rutan ”Företrädesrätt”
Volvo kommer med all sannolikhet att säga upp de berörda så snart som möjligt. Om man vill ha sin återanställningsrätt på 9 månader så måste man själv kryssa i rutan där man begär företrädesrätt.

IF Metallklubben
GuPe