IF Metallklubbens kommentar till tjänstemannaförhandlingarna

2014-11-03

I media kan vi läsa om att förhandlingarna mellan tjänstemannafacken och Volvo med anledning av nedläggningen av monteringen är avslutade. Resultatet blev att inga tjänstemän sägs upp. Tjänstemännen är nöjda och företaget uttrycker också en tillfredställelse över konstruktiva förhandlingar. Tjänstemännens ordförande Alf Söderlund förklarar att en av anledningarna till framgången var att man höll igång förhandlingarna till skillnad från IF Metallklubben.

IF Metallklubben vill börja med att gratulera tjänstemännen till att nedläggningen av monteringen inte innebär att några tillsvidareanställda tjänstemän förlorar jobbet. Samtidigt så finns det anledningen till ett antal klarlägganden.

Företaget avslutade ensidigt
Inom IF Metalls avtalsområde var det företaget som ensidigt avslutade förhandlingarna.  Det är inte möjligt att fortsätta förhandlingarna ensamma. Förutsättningarna har också varit vitt skilda mellan arbetare och tjänstemän. Tjänstemannafacken har inte på allvar stått inför ett varselhot denna gång.

Övertalighet ”förhandlas bort”
Givetvis uppstår det en övertalighet även bland tjänstemännen när monteringen försvinner. Att det inte leder till uppsägningar kan förklaras av att övertaligheten kan förhandlas bort.

För det första: Från tjänstemannasidan  ”skicka tillbaka” ett antal tjänstemän till IF Metalls avtalsområde för att låta dem bli uppsagda där eller att någon annan Metallare sägs upp.

För det andra: Att skicka hem ett antal konsulter som fortfarande funnits inne på fabriken.

För det tredje Naturliga pensionsavgångar och samma pensionserbjudande som IF Metall fick.

Metallarna är en buffert för tjänstemannauppsägningar
Företaget använder, med tjänstemännens goda minne, ett system där man låter IF Metall och våra medlemmar ta bördan av övertaligheten.  Det är en ordning som ingen kan vara stolt över. Så här fungerar det.

När det uppstår en vakans på ett tjänstemannajobb erbjuds ofta en metallare att vikariera. Personen får då tjänstledigt från sitt ordinarie metalljobb och övergår till Tjänstemannaavtalet och blir tjänsteman. Detta kan pågå under lång tid och omfatta ganska många personer. I praktiken har personen två anställningar i samma företag.

Så när en övertalighet slår till kan tjänstemannafacken helt enkelt förhandla tillbaka dessa personer till sina gamla metalljobb (där de kanske inte varit på flera år) trots att det föreligger en arbetsbristsituation även där.
Resultatet blir att de ”återvändande tjänstemännen” ökar övertaligheten bland metallarna istället. LAS avgör sedan vilka inom vårt avtalsområde vilka som får lämna Volvo.

Inga varsel bland tjänstemän?
Om man ska vara riktigt sanningsenlig så finns det en övertalighet även inom tjänstemannakollektivet.  Men med den förhandlingslösning som tjänstemannafacken och företaget kommit överens om, kommer en del av konsekvenserna att landa i en ökad övertalighet bland metallarna.

IF Metallklubben/joc