Intern omplacering!

2015-01-20

Det komplicerade arbetet med omplaceringar från monteringen och material på UE har påbörjats av parterna. Det är cirka 200 metallare som ska omplaceras.

I första hand ska de som fått avgångsvederlag ersättas på kaross och måleri. Ett antal från monteringen har redan påbörjat svetsutbildning på Dragonskolan.

Principen för omplacering följer det avtal som är tecknat mellan parterna.

Avtalet säger:
Turordningslista upprättas om frivillighet inte löser övertalighetsproblemet. Listan ska upprättas med följande kriterier som grund.

  • Medarbetarens totala anställningstid vid företaget och verksamhetens kompetensbehov.
  • Hänsyn tas till den avlämnande avdelningens kompetensbehov.
  • Särskild hänsyn tas till medarbetare som är under rehabilitering.

Det innebär att de med kortast anställningstid på monteringen och material är de som omplaceras till de områden där vi inte har frivilliga som kan ta de lediga arbetena.

Förhandlingskommittén