Klubben kräver besked om uppsagdas minustid

2015-05-21

Företagets inställning är att minustid i Mertidsbanken inte kommer att avskrivas vid uppsägningen. Klubben har krävt detta under ett flertal förhandlingar. Frågan har blivit ännu mer aktuell nu när balansen på monteringen sänks mer än planerat. Produktionsvolymen fyller inte ut arbetsveckan för dem som jobbar kvar på monteringen fram till den definitiva stängningen. Flertalet av dessa är de uppsagda.

Beskedet till de uppsagda har varit att jobba normaltid även om monteringen varslats för minustid. Detta för att inte öka minussaldot i Mertidsbanken och därmed öka löneavdraget på slutlön.

Klubben kräver ett slut på detta. Finns det inte jobb att utföra måste det vara ett enkelt beslut att låta de uppsagda  få ha minustid enligt avtalet och att meddela att den minustiden kommer att avskrivas vid uppsägningen.

Trots flera förhandlingar och påstötningar har företaget inte kommit med något nytt besked´i frågan.

IF Metallklubben/joc