Kom på årsmötet!

2015-03-04

IF Metall på Volvo inbjuder alla medlemmar att delta på årsmötet för IF Metallklubben. För många medlemmar blir det det sista åsrmötet innan uppsägningen. Delta du också.

Torsdagen den 5 mars                                                   Verksamhetsberättelse 2014
Klockan 14.00 – 15 00
Matsal Blå Dörren

Produktionen kommer att stå stilla så att alla ska kunna delta. Mötet sker på betald arbetstid (enligt utvecklingsavtalet) därför betalas ersättning även för den övertid som görs på för- och efternmiddagsskift. De som inte deltar på mötet utför vanligt arbete.

Koncernfackets ordförande Mikael Sällström deltar på mötet och kommer att hålla information om det aktuella läget inom koncernen.

Årsberätelsen finns att läsa här på hemsidan. Klicka på lånken”verksamhetsberättelse 2014” här ovan så kan du läsa den.

Från klubbens sida håller vi information inom tre områden;
– Klubbens aktiviteter kring uppsägningarna
– Klubbens arbete med omplaceringarna
– Företagets nuvarande rationaliseringar

Välkommen!