Lönefrågor

2014-09-14

Lönerevisioner
Det är bara en månad kvar till lönerevisionerna i oktober ska vara rapporterade. Det innebär att lönegrupperna måste påbörja sitt arbete redan nu. Det är PL som är ansvarig för att revisionerna genomförs men arbetet ska göras tillsammans.

Steg 7
Från första januari i år infördes ett Steg 7 för underhåll.  Steg 7 är ett befattningssteg som ska hanteras på samma sätt som steg 5 och 6. Parterna har nyligen genomfört en första utvärdering av hur arbetet med steg 7 har fungerat. Ytterligare arbete kommer att genomföras efter att nästa lönerevision är genomförd.

Centralt löneavtal 2015
 Under hösten kommer det också att avgöras om det tredje avtalsåret får rulla på eller om det sägs upp av någon part. Det centrala löneutrymmet är på 1,9 % eller drygt 500 kr. Om avtalet för 2015 blir som planerat kommer det också att bli en diskussion om vi ska satsa på koncernförhandling igen eller om klubben ska förhandla själv.

IF Metall/joc