Nomineringsmöte

2015-01-21

På torsdag den 29 januari håller Metallklubben sitt nomineringsmöte. Då har alla metallmedlemmar möjlighet att föreslå nya namn till klubbstyrelsen och andra uppdrag i klubben.

Varje år står hälften av platserna i klubbstyrelsen till val. Valberedningen har lämnat sitt förslag till vilka som ska sitta i klubbstyrelsen, det gäller både ordinarie ledamöter och suppleanter.

Den som har andra namnförslag än de som valberedningen tagit fram ska delta på Metallklubbens nomineringsmöte och föreslå andra namn till klubbstyrelsen och andra uppdrag

Här följer valberedningens namn-förslag.

Ordförande
Jan-Olov Carlsson  (omval)

Ordinarie ledamöter
Åsa Dahlsten (omval)
Gunnar Pettersson  (omval)
Carola Andersson  (omval)
Carina Eriksson (omval)

Suppleanter
Marie Landström  (omval)
Roland Hörnberg  (omval)
Tommy Holmgren (omval)
Marianne Nordenberg/Margareta Johansson (omval/nyval)

Tid och plats för mötet

Dag: Torsdagen 29 januari
Tid: klockan 13.30 – 14.00
Plats: Matsal Harmoni på UB

Närvaro
Närvaro på mötet, för metallmedlemmar, sker på betald arbetstid enligt Utvecklingsavtalet, UVA.

Observera: För att närvara ska du begära och få ledigt av din PL.

IF Metallklubben/valberedningen