OB storhelg

2015-04-12

Vi har just passerat påsken. Eftersom påsken räknas som storhelg betalas extra OB-ersättning under vissa tider.

Hur är reglerna kring detta? Hemsidan försöker reda ut.

Sedan 2013 finns ett koncernavtal om definition för storhelgs-OB.  Inom koncernen gäller samma tidpunkt för betalningen för storhelgs-OB oavsett när skiftet börjar eller slutar vid de olika fabrikerna.

Tiderna är:
EM-skiftets slut:       22.30
FM-skiftets början:   06.30
Nattskiftets början:   22.30

(Enligt Teknikavtalet kan OB betalas även för dagtidare efter 14.00 dag före julafton. Denna regel är borttagen i koncernavtalet).

Påsken
Åter till påsken. Reglerna för stor-helgs-OB gäller alltså från 22.30 under skärtorsdagen. Det innebär att storhelgs-OB  ska betalas mellan 22.30 och 24.00, utöver ordinarie OB-ersättning.  Storhelg-OB är 150,35 kr per timme.

Eftersom definitionen av påsk som storhelg sträcker sig till nattskiftets början på annandagen berörs inga andra skift av storhelgs-OB

Metallklubben
JOC