Om arbetet kring nedläggningen av monteringen

2014-09-11

Beskedet från företaget är att ett varsel kommer att läggas någon gång under kvartal fyra. En titt i kalender säger att vi nu är i slutet av kvartal 3. Det är alltså viktigt att det börjar hända något kring förhandlingarna om villkor och aktiviteter med anledning av nedläggningen av monteringen.

Förhandling om villkoren
Än så länge har förhandlingarna om villkoren i samband med nedläggelsen i princip varit resultatlösa. Klubben har uttryckt en otålighet kring detta. Det har varit stor aktivitet inom koncernen i samband med frivilliglösningar för tjänstemän. Klubben kräver samma intresse och aktivitet från bolagets sida när arbetare drabbas.Under denna vecka förväntas klubben få en reaktion och ett svar från företaget kring de krav och åtgärder klubben föreslagit. Det kan bli startskottet för reella förhandlingar.

Lediga tjänster
Parternas är överens om hur processen ska ske för tillsättningar av tjänster och vakanser under tiden framöver. Alla tillsättningar kommer att ske på klubbnivå, efter att omställningsgruppen först har prioriterat de som behöver nya arbeten utifrån en rehabiliteringssistuation
 

UH-utbildning
Fortfarande har inte startskottet gått för den utbildningsinsats som ska göras inom underhåll. Ett 15-tal har tagits ut till olika utbildningar. Planering pågår och ett avtal om lönevillkoren under utbildningen finns också.

Avvecklingsarbetet
Det lokala projektet som finns för att avveckla monteringen har också ett intensivt arbete framför sig. En kritisk fråga är att garantera monterade hytter till Tuve enligt den plan som finns samtidigt som operatörer ska hinna lära upp sig på nya interna jobb eftersom antalet hytter som ska ut från kaross och måleriet är densamma och kvalitetskraven fortsatt lika höga. Det handlar också om att planera för att så mycket utrustning som möjligt ska kunna återanvändas i Tuve och att ställa om monteringslokalen.

Arbeta på Tuve
Det kommer att finnas ett behov från Tuve att anställa erfarna montörer. Hur många är osäkert, men just nu finns ett behov av två operatörer omgående.

Den externa gruppen
Arbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen, Umeå Kommun och Region Västerbotten fortsätter. Inriktningen är att vara väl förberedda. Regeringen har uppvaktats och en viktig aktivitet är att söka pengar ur EUs Globaliseringsfond. Med bidrag från denna mångdubblas möjligheterna att kunna erbjuda utbildningsinsatser för dem som så önskar.

Nya arbetstillfällen:
Aktiviteter för att få till nya jobb i monteringslokalerna pågår också, men det är ännu bara på utredningsstadiet. Några snabba besked lär inte finnas i det frågan.

IF Metallklubben/joc