Omställning för uppsagda

2015-01-19

Metallklubben har fått många frågor om vad som gäller för de som är uppsagda. Vad händer den närmaste tiden på fabriken har man rätt till ledighet på arbetstid mm. Klubben redovisar informationsläget just nu.

Omställningsarbetet börjar ta fart!
Genom avtal har fackföreningen har avstått löneutrymme för en försäkring som ska ge stöd under och efter uppsägningstiden. Försäkringen kallas TSL.

Metallklubben och Företaget har strax före jul enats om att bolagetAntenn ska få uppdraget att vara omställningsbolag. Det är samma företag som genomförde kartläggningssamtalen under våren 2014.

Information vecka 5
Informationsmöten till samtliga uppsagda genomförs för att redovisa de kommande aktiviteterna. Företaget kommer då också att redovisa sitt ensidiga erbjudande om praktik respektive utbildningsbidrag inom bristyrken.

Samtal från vecka 6
Alla uppsagda kommer att erbjudas enskilda samtal med omställningsbolaget Antenn. Alla kommer att på arbetstid få 2 samtal på en timme vardera och därefter får man själv avgöra om man vill ha fortsatt hjälp från Antenn. Då kommer också fler samtal att bokas in.

Kontaktcenter
Från nästa vecka och framåt ska det finnas en ökad närvaro vid kontaktcenter vid receptionen. Bland annat kommer omställningsbolaget Anten att vara närvarande på kontaktcentret.

Studier
De uppsagda som funderar på att studera efter uppsägningen måste tänka på att ansökningstider för studier i höst går ut nu under våren. Många utbildningar har stopptid för ansökningar i början av mars.
Volvo har inte presenterat sitt utbildningsstöd ännu, så det är nog viktigare att tänka på vilken eller vilka utbildningar man vill gå och söka dem. Eventuellt stöd för utbildning blir klart senare. Om man avvaktar till dess att stödet är klart finns en risk att ansökningstiderna till utbildningarna har gått ut.

Även avgångsvederlag
De som fått avgångsvederlag har också möjlighet att få stöd från omställningsförsäkringen TSL. Antenn kommer att kontakta alla som fått avgångsvederlag för att höra om intresset för detta.

Rätt till ledighet?
Lagen om anställnings skydd (LAS) ger den som är uppsagd rätt till betald ledighet för att söka arbete. I Lagen står det:
”Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.”
Det finns inga rättsfall som reglerar vad som är ”skälig ledighet”, men parterna är överens om att alla har rätt till ledighet.

När det gäller besök på arbetsförmedlingen så kommer AF att finnas här på fabriken, och planen är att schemalägga ett första besök med AF för alla uppsagda. Om man själv ska besöka företag för att söka arbete så är parterna överens om att man ska kunna visa att man besökt ett företag för att rätten till betald ledighet ska finnas. Alltså att det företag man besöker intygar på ett papper att man varit där för att söka arbete.

Metallklubben/GuP