Ordförandeval Material klart!

2015-03-06

På materialavdelningen var det övernominering till ordförandeposten. Ett val har genomförts bland medlemmarna på Material. Resultatet är nu klart och Mats Eriksson omvaldes till ordförande på två år.

Valet till ordförande på material stod mellan Mats Eriksson och Kenneth Hedlund. 164 medlemmar deltog i omröstningen. Mats fick 108 röster(66 %), Kenneth 55 (34 %), och en röst var ogiltig.

Metallklubben
GuPe