Utbildning motorsågskörkort!

2015-01-29

IF Metallklubben tillsammans med ABF erbjuder utbildning för att kunna arbeta med motorsåg. Bakgrunden är att från och med 1 januari 2015 krävs motorsågskörkort för att såga på annans mark. Det kan det bli böter på upp till 10 000 kronor om man låter någon arbeta med motorsåg utan att ha uppfyllt kraven på teoretiskt och praktiskt prov (körkort).

Vi kommer att starta den 11/2 klockan 16.30 i Stora föreläsningssalen UA med en informationsträff om vad utbildningen innehåller och hur den kommer att genomföras.

Vi räknar med att uppkörning kommer genomföras under maj månad Vi kommer att genomföra teori i större grupp medan de praktiska övningarna gör i grupper om max 8 st.

OBS! Detta är en fritidsutbildning och ingen förlorad förtjänst utgår från företaget eller
IF Metall. Ni måste finansiera detta själva.

Intresseanmälan görs via e-post senast 10/2 till: Joacim Eliasson

För mer information kan du kontakta:
Richard Berglund  090-70 70 58
Patrik Berglund     090-70 76 87
Joacim Eliasson    070-593 63 04

Metallklubben
Joacim