Volvos ”breda” paket?!

2014-10-20

Förra veckan avbröt företaget förhandlingarna och gick ut i media och på gruppmöten om sitt ”breda paket”. Metallklubben är besviken på företagets egen insats efter beslutet att lägga ned monteringen. Dels handlar det om den åtskillnadspolitik som Volvo gör mellan arbetare och tjänstemän, men också i jämförelse med andra storbolag så kan vi se att Volvo inte tar samma ansvar för sina anställda.

IF Metallklubben gör här en liten sammanställning över villkoren och jämförelse med andra bolag för att reda ut begreppen.

Volvos breda paket
Många av de aktiviteter som Volvo beskriver i sitt paket är avtalade och eller ganska självklara. Andra saker är bra men otillräckliga, medan det finns saker som saknas eller är direkt orättvisa.

Nytt arbete – flyttkostnader
När det gäller nytt arbete så har inte stora aktiviteter genomförts. Idag är det ett tiotal som erbjudits arbete på Tuve i Göteborg. Volvo har sagt sig kunna bidra med kostnaderna för flyttlasset. I övrigt ingenting.

Från klubben har vi krävt ett mer omfattande erbjudande om att flytta med jobben, men också en aktiv hjälp från Volvo att stå för kostnader för dubbelt boende.

Det kan jämföras med Scania i Falun och Sibbhult där alla erbjöds att följa med sitt arbete när det flyttade.  Dessutom fick man alla flyttkostnader betalade av företaget, hjälp att hitta bostad och en beskattningsbar förmån till hyreskostnader de första 18 månaderna med upp till 6000 kr/mån. 

Avgångsvederlag
Vi arbetare blir erbjudna 150 000 kr i avgångsvederlag, vilket motsvarar cirka 5 månadslöner. Hur många som kommer att få ta avgångsvederlaget är i dagsläget inte alls klart. Erbjudandet kommer att begränsas i antal eftersom produktionen ska fortsätta som vanligt och att det inte finns någon övertalighet på arbetarsidan.

Det ska jämföras med Volvos frivilligprogram för att reducera antalet tjänstemän med 4400 i hela världen, varav ca 500 i Sverige. Då var ersättningen på mellan 9-24 månadslöner, där den som får mest säkert kommer över 1 miljon i avgångsvederlag.

Det är en helt oacceptabel åtskillnadspolitik inom Volvo. Volvo har inte heller kunnat presentera någon ”stanna-kvar-bonus” för de som arbetar ända till sista dag på fabriken för att se till att hytterna kommer ut.

Från klubbens sida har vi krävt att samma villkor ska gälla för arbetare som för tjänstemän.

På Astra Zeneca i Umeå erbjöd man arbetsfri uppsägningstid mellan 4 och 12 månader med fulla förmåner. Dessutom en avgångsersättning som byggdes upp med 8000 kr/mån om vissa mål hålls. (Maxbelopp 240 000 kr.)

På Ericsson i Gävle erbjöd man 12 månadslöner i avgångsvederlag. Även kompensation för Ob-tillägg, arbetstidsförkortning och lokala förmåner.
 

På Whirlpool i Norrköping fick alla arbetare mellan 4 och 13 månaders extra ersättning utöver uppsägningslönen beroende på anställningstid. Alla som inte var berättigad till AGB-ersättning fick en extra månadslön därutöver.

Avgångspension
Företaget erbjuder avgångspension från 60 år om man arbetat 20 år. Ersättningen är maximerad till 35 månader. 70 % av lön på dagtid, pensionsinsättningen är cirka 70 % av ordinarie lön i 35 månader.

För en som är 60 år innebär det en faktisk lön 12 500 kr/månad, vilket också sänker den slutliga pensionen. För tjänstemän på Volvo ser erbjudandet likartat ut.

Från klubben har vi begärt att företaget ska närma sig villkoren som arbetarna på Scania och Eriksson fick.

På Ericsson fanns det två nivåer;
Avgångspension för dem som fyllt 58 år med 65 % av lönen fram till 65 års ålder. I lönen ingick även kompensation för bonus och skift samt full pensionsutfyllnad.

Avgångspension för dem som fyllt 60 år med 70 % av lönen fram till 65 års ålder. I lönen ingick även kompensation för bonus och skift samt full pensionsutfyllnad.


På Scania erbjöd man avgångspension för dem som fyllt 58 år med 75 % av lönen fram till 65 års ålder och full pensionsutfyllnad, alltså betydligt bättre villkor.


Utbildningsstöd
Företaget har meddelat att de ger ett utbildningsstöd till de som studerar till bristyrken. Hur stort stödet blir eller hur många som kan tänkas få det har företaget valt att inte svara på. Helt andra förutsättningar får de som slutar om regeringen gör en ansökan till EUs globaliseringsfond och pengarna beviljas. De pengarna administreras av Arbetsförmedlingen.

Omställningsstöd
Vi har genom att avstå löneökning fått en försäkring som ger alla som sägs upp rätt till ett omställningsstöd.  Företaget beskriver det som ett eget initiativ, men så är inte alls fallet. Det är inte heller så att Volvo bidrar med finansiella medel till omställningsstödet, det gör vår omställningsförsäkring.

En av de viktigaste komponenterna som kan bli aktuell är om EU beviljar oss stöd ur Globaliseringsfonden. Det skulle ge var och en som blir uppsagd helt andra förutsättningar till kompetensutveckling, utbildning och nystart. I detta bidrar inte Volvo med pengar.

Praktik
Det är givetvis positivt att få göra praktik på andra arbetsplatser., men hur många kan släppas fria från produktionen när det inte finns någon övertalighet före semestern.  Klubbens bedömning är att det till och med kommer att vara problem att hinna med att internutbilda alla som ska få nya jobb internt. Hur många kommer då att erbjudas extern praktik har företaget inte kunnat svara på.
 

Kontaktcenter på Volvo
Det är ganska självklart att vi som vid tidigare övertalighet säkerställer att kommunen, Arbetsförmedlingen, A-kassan och omställningsföretaget får hålla till här på Volvo. Det underlättar administrationen och ger ett så litet produktionsbortfall som möjligt.

Övriga aktiviteter
Arbetsmarknadsdagar, seminarier, osv är nog aktiviteter som till stor den kan tillskrivas andra instanser än företaget. Ett varsel på närmare 500 personer aktiverar alltid sådana åtgärder från samhällets sida.
 

Vår bedömning är sammantaget att:

  • Volvo gör stor åtskillnad på tjänstemän och arbetare inom bolaget.
  • Volvo har inte satsat speciellt mycket egna resurser för att lindra effekterna för de som tvingas sluta.
  • Volvo i jämförelse med andra storbolag valt en lägre nivå på insatsen.

Metallklubben/GuP