14 visstidare får ”fast

2016-11-30

Företaget har nu tillsvidareanställt 14 visstidare. Det är samma antal som idag arbetar inne på fabriken. Det är ett positivt besked för de som nu får en tryggare anställning än den som de haft tidigare.

Turordningslista
Parterna har i förhandling fastställt en turordningslista för återanställning. Det är de fjorton visstidare med längst anställningstid som erbjuds en tillsvidareanställning.

Samma bemanning
Tillsvidareanställningarna innebär dock ingen förändring av den totala bemanningen, vilket gör att vi fortsättningsvis kommer att ha ett ”ansträngt bemanningsläge” där flera grupper går underbemannade.

IF Metallklubben/GuP