14+2 Återanställs!

2015-09-10

Som de flesta redan vet så har ett antal metallare återanställts till fabriken. Sammanlagt är det nu 16 st som erbjuds återanställning, 14 av dessa är tagna i turordning, två på grund av kompetens. Från klubbens sida är det glädjande att flera metallare återanställs.

Personalbehov
Efter semestern så har vi konstaterat att det finns ett personalbehov på fabriken. Framförallt är det på kaross som det saknas bemanning för att köra de planerade volymerna.

Tio blev fjorton
I ett första skede så konstaterade företaget att det fanns ett personalbehov på tio personer. Dessa utökades sedan till 12 för att i dagsläget vara 14 st.

Anställningsformen för samtliga dessa 14 är visstidsanställning till semestern 2016.

Bibehållna löner
De flesta kommer att placeras på karossavdelningen som svetsare. De som tidigare saknar svetserfarenhet kommer att få utbildning innan de går in på svetslinerna.

Samtliga som återanställs erhåller sina gamla lönenivåer, även om det för ett antal innebär att en del av lönen hamnar som lönegaranti (avräkning).

Två mekaniker
Parterna har också enats om två undantag i turordningen av 2 underhållstekniker med stor laserkompetens. De två mekanikerna erbjuds tillsvidareanställning.

Inget ovanligt
Vid samtliga tillfällen som företaget genomfört uppsägningar så har man en kort tid efter detta påbörjat återanställningar.  Den tänkta bemanningen har vid varje tillfälle visat sig vara för snålt tilltagen.

Klubbens värdering
När klubben värderar återanställningarna kan vi konstatera att det är positivt att ett antal av de upp-sagda återfår anställningarna. Samtidigt så hade det varit bättre att företaget lyssnat på klubbens förslag och argument om att åtminstone 10 av dessa hade sluppit att sägas upp utan kunnat fortsätta sin anställning.

Eftersom företaget har rätten att välja anställningsform så får de som står i produktion visstidsanställning, vilket är en mer otrygg anställning. Utifrån medlemmarnas perspektiv så är det inte bra att företaget fortsätter att utnyttja de otrygga anställningsformerna.

Metallklubben
GuPe