4,65 % i bonus

2016-03-10

Bonusutfallet för andra halvåret 2015 blev 4,65 %. Bonusen utbetalas på aprillönen.

Utfallet av bonusen andra halvåret 2015 blev 4,65 %. Det är en liten ökning mot första halvårets bonus på 4,3 %. Över helåret 2015 blev bonusen alltså närapå 4,5 %

Cirka  8000 kr i april…
För att få en ungefärlig uppskattning av värdet på bonusen ger en lön på 30 000 kr/mån och full närvaro en bonus på 8 370 kr.

… och mer till semestern 2017
Bonus är semesterlönegrundande. Det gör att bonusen läggs till underlaget för rörlig lön. Cirka 1000 kr av den rörliga semesterlönen 2017 kommer från bonusutfallet som betalas ut i april

Semestern 2016
På rörlig semesterlön i år kommer däremot effekten av bonusbeloppen som betalades ut under inkomståret 2015. Av rörlig semesterlön nu till sommaren kommer ca 1 500 kr från utbetald bonus 2015.

Vilka får bonus
Bonus betalas ut på utbetald grundlön för perioden 1 juli till 31 december 2015.

  • Alla tillsvidareanställda omfattas av bonusen.
  • Visstidsanställda under hösten 2015 får bonus utifrån hur stor närvaro man haft under perioden.
  • Volvostegsanställda omfattas inte av bonusen.

Metallklubben/joc