Är det så konstigt att vi är besvikna och upprörda?

2015-06-01

IF Metallklubben är mycket kritisk till hur AB Volvo har hanterat nedläggningen av monteringen. Våra krav på anständiga villkor för alla klubbens medlemmar som blivit uppsagda har nonchalerats. Vi har kallat det en skam. Vi har tidigare beskrivit hur andra stora industriföretag har gjort i liknande situationer. Vi menar att Volvo utmärker sig som sämst i klassen. Ett nytt och färskt exempel finns på detta.

Ericsson i Katrineholm
Mång anställda inom Ericsson i Sverige fick ett chockbesked för en kort tid sedan. 2200 arbetstillfällen i Sverige ska bort. Katrineholm var den ort som drabbas hårdast. Där läggs hela fabriken ner. 140 IF Metallare blir uppsagda. Förhandlingarna genomfördes skyndsamt. Villkoren för de anställda är nu kända. Alla vet i god tid vilka förutsättningar som gäller.

Generösa villkor till alla anställda
Alla garanteras en arbetsfri uppsägningstid på 11 månader. Utöver detta finns en försäkringsdel som innebär att man kan få ersättning i ytterligare 9 månader (12 månader om man varit anställd i mer än 20 år).  Försäkringen innebär utfyllnad till sin tidigare Ericsson-lön om man får ett annat jobb. I praktiken innebär det ett löneskydd för alla i minst 20 månader. Det gäller även om man börjar studera. Ericsson avsätter också en rejäl pott för utbildningsinsatser som inte bekostas via samhället.

Pensionslösning
Ericsson pensionslösning är mycket förmånlig. Den förmånligaste varianten, baserat på vissa kriterier, innebär att man från 55 års ålder kan få 80 % av lönen. Det finns också pensionsvarianter som innebär att man erbjuds 65 % av lönen från 58 års ålder eller 70 % från 60 års ålder.

Jämfört med Volvos erbjudande om 35 månader med 70 % av lönen från 62 år (60 år i vissa fall) är Ericssons erbjudande väsentligt bättre. Volvo gör ingen pensionsutfyllnad. Vi har ingen uppgift om hur den frågan är omhändertagen i Ericsson-erbjudandet. Om det innehåller pensionsutfyllnad är skillnaden till Volvos nackdel ännu större..

Ericsson kontra Volvo
Ericsson och Volvo är Sveriges två största industriföretag. De är ganska jämförbara när det gäller omsättning, antalet anställda i Sverige, aktievärde och ekonomiskt resultat.

Av det går att dra en slutsats: Det som kan göras inom Ericsson vid nedläggningar och neddragningar av verksamheter kan också göras inom Volvo. I Volvos fall gick det att uppnå relativt anständiga avgångsvillkor för tjänstemän. Arbetarna lämnades i sticket. De uppsagda arbetarna finns i Volvos hyttfabrik i Umeå.

Det vi tidigare har sagt tål att upprepas; Det var en skammens dag för bolaget när villkorsförhandlingarna avslutas ensidigt och man annonserade sitt ”breda paket”. Alla kan nu jämföra värdet av det när Sveriges näst största industriföretag, Ericsson, visar sin vilja att ta sitt ansvar.

IF Metallklubben
Volvo GTO Umeå