Årsarbetstiden 2017

2016-11-30

Förhandlingarna om årsarbetstiden för 2017 är nu avslutade. Det innebär att semesterperioden är fastställd. Positivt är att vi nu lyckats få klämfredagen vid Kristi Himmelfärdsdag inarbetad.

Huvudsemester
Huvudsemestern är nu fastställd till vecka 29-32. Sista arbetsdag innan semestern blir fredagen den 14 juli. Första arbetsdag efter semestern är den 14 augusti.

Precis som tidigare år så är det en sen semester. Det gör att trycket på ledighet vecka 27 och 28 kommer att vara stort. Från klubbens sida har vi krävt att förtaget tar in semesterbemanning i tillräcklig omfattning så att ledigheter kan beviljas vid semestern.

Inarbetning
Efter ett antal år utan inarbetning har parterna nu enats om att förlägga en inarbetad dag. Det blir fredagen den 26 maj, dagen efter Kristi Himmelsfärds Dag.  Det är ett positivt att vi har kunnat enas om detta.

Det finns ytterligare en naturlig klämdag till 2017. Det är måndagen den 5 juni, dagen före nationaldagen. Den dagen blir inte inarbetad utan kommer att fortsätta vara arbetsdag. Detta eftersom företaget inte tror sig kunna förlägga två klämdagar så nära inpå varandra.

Parterna förde också en diskussion om de tre mellandagarna mellan jul och nyår 2017, men där finns ingen inarbetad tid inlagd.

Beräkning ATK
När nu årsarbetstiden för 2017 är fastställd så påbörjas arbetet med att fastställa insättningen av ATK för 2017. Det gäller samtliga arbetstider som förekommer på företaget.

Verkstadsklubben
GUPe