Årsarbetstider 2016 uppdaterade på hemsidan

2015-12-30

Nu kan du ta del av hur 2016 ser ut på ditt skift och hur mycket tid som läggs in i din tidbank.

Under rubriken Arbetstider finns flikarna Årsarbetstid och ATK till tidbank. De är nu uppdaterade för 2016. Alla scheman finns inte med, men om du vill ha uppgift om hur det ser ut för dig som inte hittar igen ditt schema så hör av dig till klubben.

Metallklubben
Erik P
tel: 27839