Återanställningar

2015-12-23

Produktionprogrammet den kommande perioden kräver en ökad bemanning. IF Metallklubben har den senaste månaden tryckt på om att bemanningen måste ökas och att det ska ske med återanställningar. Beskedet som kommer nu är därför mycket välkommet. 15 personer behövs till produktionen och återanställning sker omdelbart efter nyår.

Under den senaste tiden har det funnits ett bemanningsbehov, inte minst inom plasthanteringen på måleriet. Beskedet om återanställning är alltså välkommet, men också mycket nödvändigt för att klara det produktionkrav som ställs.

Visstid till semestern
Av de 15 som återanställs till produktion kommer 11 av anställas på Måleriet. Övriga 4 kommer att anställas inom Karossavdelningen. Återanställningen gäller en visstidsanställning fram till semestern. Återanställningen sker strikt efter turordningslistan och IF Metallklubben och företaget har dialog om överhopp sker när personer tackar nej eller inte går att nå.

Behov inom underhåll
Utöver detta förs också diskussioner om anställning av viss nyckelkompetens till Underhållsavdelningen.

Bemanning och övertid
IF Metallklubben  har sett att det har funnits ett samband mellan bemanningsläget och det stora uttaget av övertid under hösten. För att kunna parera tekniska störningar som alltid uppstår i en avancerad produktion måste det finnas en tillräckligt stor kapacitet för att åtminstone kunna klara mindre störningar under ordinarie arbetstid. Den ökade bemanningen är ett steg i rätt riktning.

IF Metallklubben/joc