Återigen skänker Burkarna glädje!

2016-01-07

Sedan 1989 har vi anställda på Volvo pantat burkar och flaskor. IF Metall har ansvaret att administrera insamlingen och se till att pengarna skänks till organisationer eller institutioner där barnens behov står i centrum.

Dagarna innan jul överfördes penninggåvor till Lekterapin och Barn 2 på NUS. Dessa avdelningar har egna öronmärkta konton som gör att pengarna kommer barnen och deras verksamhet till godo.

Lekterapin på NUS
Alla barn och ungdomar som vårdas på NUS har möjlighet att ta del av lekterapins verksamheter.

På lekterapin finns möjlighet till skapande lek, utklädningskläder, spel, och pussel med mera. För ungdomar finn ett tonårsrum med biljardbord och tillgång till pingisbord. DVD filmer finns för utlåning, samt lek och aktivitetsmaterial.  Barn, föräldrar och syskon är välkomna till lekterapin.

Lekterapin ansvarar för leksakerna i alla väntrum på NUS, men även i lekrummen på Patienthotellet och Akuten. Dessutom finns ett antal s.k. distraktionslådor runt om på sjukhuset som används för att avleda barnen när de behöver genomgå lite mer obehagliga undersökningar.

Lekterapin finns i anslutning till barnavdelningarna på NUS. På Lekterapin finns även möjlighet att sköta sin skolgång.

Till lekterapin skänktes 10 000 kr

Barn 2
Barn 2 är en avdelning med planerad och akut verksamhet. Här vårdas barn I åldrarna 0–18 år med kirurgiska, ortopediska och medicinska sjukdomar. På avdelningen finns både enkelsalar och salar med två platser. Enkelsalarna är först och främst till för de barn som är infekterade, svårt sjuka eller har genomgått större operationer.

På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor. Det finns också  tillgång till sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog och dietist.

Till Barn 2 sattes det in 10 000 kr

Båda avdelningarna hälsar och tackar alla som bidragit till att burkar pantats och att de fått förmånen att ta emot dessa penninggåvor.

IF Metall klubbstyrelsen
CA