ATT överförs till Lönetrappan!

2015-10-09

Som Metallklubben tidigare redovisat kommer anställningstidstillägget, att tas bort. Lönemässigt kommer ingen att drabbas negativt, ett fåtal får höjning av lönen. Förändringen sker på oktoberlönen.

Bakgrund
I koncernlöneavtalet ingick att varje ort skulle se över möjligheten att ta bort ATT i de lokala lönesystemen. En lokal arbetsgrupp här på fabriken konstaterade att efter semestern 2015 kommer nästan alla anställda att ha full ATT-ersättning, och att det därför inte får några konsekvenser att låta Anställningstidstillägget bli en del av ordinarie månadslön.

Teknik
De fyra tidigare betalningsstegen i ATT kommer att föras över till befattningslönetrappan. Steg 3 höjs med 125 kr, steg 4 med 330 kr, steg 5 med 530 kr och steg 6 med 730 kr.

Löneskydd
De som ännu inte har nått steg 6 skyddas lönemässigt med avräkningsreglerna, dvs man behåller värdet av  ATT-beloppet 730 kr oavsett var man befinner sig i trappan. Avräkningen försvinner den dag man når steg 6. Avräkning kan inte ske mot centrala och lokala lönelyft. Ingen kan alltså förlora något på att ATT tas bort. Ett fåtal medlemmar får höjd lön eftersom man inte hunnit upp-nå kvalifikationstiden för full ATT, men får nu värdet av den i trappan.

Månadslönebeskedet
ATT-nivå syns inte på lönebeskedet. Det har ingått i raden Månadslön (inkl ATT). För en majoritet kommer ingenting att märkas på oktoberlönen.

Men för dem som ligger i nivå 5 kommer raden Månadslön (inkl ATT) minska med 200 kr och raden med Extralön öka med 200 kr. Det är så löneskyddet fungerar.

Kontrollera lönebeskedet
Vi har medvetet valt oktober som ändringsmånad eftersom inga andra förändringar ska ske i oktober. Det ska därför vara enkelt att kontrollera att det verkligen blivit rätt. Summan av raderna Månadslön + Extralön ska vara exakt lika stor i oktober som den var i september.

IF Metall Volvo Umeå
JOC