Avtal om produktionsövertid

2016-04-29

Ett produktionsövertidsavtal har träffats mellan parterna. Det största behovet av övertid finns på presshallen. Övriga driftområden berörs i mindre omfattning. Övertid på lördagar är begränsad till 12.00. Byte mellan skiften kan ske.

Omfattning
Avtalet omfattar samtliga driftområden samt berörd servicepersonal
Datum och tider för Presshallen
Övertiden sker under fredagar: 29 april, 6, 13, 20 och 27 maj, 3 och 10 juni samt 1 juli.
(kl. 15 – 21)
2 lördagar ingår: 11 juni och 18 juni (kl. 06-12)
Datum för övriga områden
Övertiden sker vid två tillfällen:
Fredag och lördag 10-11 juni samt  1-2 juli (fre 15-20.30, lör 06-12)
Kan ställas in eller förkortas
Övertiden kan ställas in eller förkortas utan att någon ersättning utgår. Besked om detta ska ske onsdag eftermiddag samma vecka.
Ersättning
Enligt koncernavtalet
Undantagna
Undantag för övertid görs för personliga skäl, t.ex. personer med läkarintyg.
Byte mellan skift kan ske
Inom samma avdelning kan man byta med annan person från ett annat skift. Kräver dock godkännande av produktionschef.
Retroaktiva helger
För övertid som gjordes vecka 14 och fredagarna 15 och 22 april kommer produktionsövertidsbetalning att betalas.
IF Metallklubben/joc