Avtalsrörelsen har startat!

2016-01-28

Strax före jul överlämnade parterna sina krav på varandra. Arbetsgivarsidan vill genomföra en rad försämringar. Allt talar för att det kommer att bli en hård avtalsrörelse.

Arbetsgivarnas krav:

  • 0,5 % i löneökning utan individgaranti
  • Arbetstid ska kunna läggas ut på lördagar
  • Lönerna ska bli mer dispositiva, dvs. även kunna sänkas lokalt
  • Försämrade permissions-regler

IF Metalls krav:

  • 2,8 % i löneökning, dock lägst 450 kr
  • Åtstramning av övertidsregler och utbyggd delpension
  • Systematiskt arbete för jämställdhet
  • Förbättrad arbetsmiljö

Det så kallade gapet är stort. Men det finns ingen anledning att vika ner sig. Ta striden IF Metall!

IF Metall

JOC