Bättre resurser till de uppsagda!

2015-10-02

Det är ett bra besked som regeringen kommit med till de uppsagda. Med ett stöd från EU:s globaliseringsfond så förbättras möjligheterna för de uppsagda. När Volvo inte bidragit med ordentliga omställningsmedel så får samhället istället göra det.

IF Metall har under hela tiden arbetat hårt för detta regeringsbeslut, både lokalt, regionalt och centralt.

Resultatet är att Arbetsförmedlingen nu får helt andra resurser att stödja de 500 som berörs. Det är de uppsagda från Volvo och Isringhaussen, men också de som fick avgångsvederlag.

Vi återkommer med mer information om detta senare.

Metallklubben
GuPe