Beordrade övertiden!

2015-09-30

Efter den första beordrade övertiden krävde IF Metallklubben att företaget skulle sätta sig i förhandling med anledning av eftersläpet och de insatser som måste göras. Klubben erbjöd att förhandla kring ett avtal med samma innebörd som vi haft de senaste 15 åren.

Företaget ansåg inte ens att det var värt att träffa klubben. Istället gick man ut och beordrade övertid. Och med felaktiga och hemliga direktiv från HR om vad som gäller för att slippa arbeta övertid.

Inte första gången
Under de senaste 15 åren har en mängd övertidsavtal träffats. Situationen har många gånger varit minst lika akut som nu. Ändå har dessa avtal innehållet en frivillighet. Företaget har åtagit sig att inte beordra övertid i utbyte mot att klubben ska verka för övertidsinsatsen. Den traditionen är nu bruten.

Ovilja att arbeta övertid?
Den överväldigande majoriteten av alla på fabriken har förståelse för att det ibland krävs insatser på övertid. Så även denna gång. Man är beredd att arbeta övertid. En liten minoritet har uppenbara problem att arbeta övertid. De är vana att respekteras för detta eftersom det finns skäl.

Det finns alltså ingen generell ovilja till att arbeta övertid. Men det finns en absolut åsikt om att företaget åtminstone ska fråga om övertid innan man pekar med hela handen. Så gjordes under den andra helg-insatsen på ett ovärdigt sätt. Det har väckt starka reaktioner från IF Metallklubben och medlemmarna.

Arbetsskyldigheten vid övertid
Teknikavtalet innehåller en skyldighet att arbeta övertid. Men det finns gränser. Har man starka skäl för att inte arbeta övertid ska detta respekteras av arbetsgivaren. Blir man trots detta beordrad till övertid kan klubben i vissa fall överta arbetsskyldigheten, dvs. den enskilde medlemmen behöver inte arbeta övertiden. Klubben har dessutom haft förhandlingar i ett antal individfall och i de allra flesta fall lyckats.

Hemligt direktiv
HR hade försett PL med en lista över giltiga och ej giltiga skäl för att slippa arbeta övertid. Listan inne-höll anmärkningsvärda uppgifter. Till exempel menar företaget att vård av sjuka barn, barnpassning/familjeskäl och hälsoskäl inte är giltiga skäl! Även kring personliga skäl har företaget en tolkning som inte stämmer överens med de centrala parternas tolkning.

När klubben bad att få ta del av innehållet i direktivet, förnekade företaget att det fanns några direktiv. När klubben kunde presentera den exakta listan tvingades företaget erkänna att den fanns och då också börja komma med undanflykter och bortförklaringar. Detta underlättar inte samarbetsklimatet.

Något ändrad attityd
Inför förra övertidshelgen var framtoningen något mer dämpad. Övertrampen från föregående helg var i princip borta. Kanhända är det en reaktion efter klubbens avslöjande om de hemliga direktiven. Men kanske är det också en reaktion från PL:are som hellre vill ha en bra dialog än att beordra utan urskiljning.

Summering
Trots att förra helgens övertid förlöpte utan större dramatik (kanske för att den var mer begränsad i tid) har den senaste tiden visat på en förändrad attityd hos företaget. Maktspråk har framträtt mer än samarbetsvilja. HR-direktiv har hållits hemliga, förnekats för att sedan visa sig vara direkt felaktiga på några punkter.. ”Beordra först – fråga sen” har väckt stark kritik.

Respekt och PPÖ-avtal
I stort sett alla både kan och vill arbeta övertid när så behövs. Men alla vill bli respekterade. Skador går att reparera. Förtroenden går att upprätta. Företagsledningen har en del att arbeta på. Det är viktigt inför kommande övertidsinsatser.

Klubben har lämnat förslag på PPÖ-avtal. Vi väntar fortfarande på att företaget vill ta en seriös förhandling i frågan.

Metallklubben
JoC