Burkpengarna gör nytta!

2015-09-12

Sedan 1989 har vi anställda på Volvo pantat burkar och flaskor. IF Metall har ansvaret att administrera insamlingen och se till att pengarna skänks till organisationer eller institutioner med inriktning på barn.

De organisationer som fått bidrag den senaste tiden är Lekterapin på NUS, Barn 2 på NUS, Axelfonden, Majblomman, Öppen gemenskaps barnverksamhet och Junis.

Pengarna är till stor glädje för barnen, och alla som bidrar till insamlingen får ett stort tack av de mottagande organisationerna.

Här följer en kort presentation av de två organisationerna som mottagit de två senaste penninggåvorna.

Öppen gemenskap
Öppen gemenskap Umeå har två olika barnverksamheter, Kumulus och Barnkraft.

  • Kumulus, som riktar sig till barn och unga som har eller har haft en förälder eller någon annan familjemedlem i fängelse, med fotboja eller som sitter häktad. Man anordnar även sommarläger för barn och deras familjer, man har diverse gemensamma aktiviteter samt stödsamtal för barn och ungdomar.
  • Barnkraft, är  en stödgrupp för barn i åldrarna 7-12 år, i familjer där det finns, eller har funnits missbruk av något slag. Lek och olika temaövningar blandas i en trygg miljö.

Öppen gemenskap fick 25 000 kronor.

Junis Umeå
Junis är nykterhetsrörelsen IOGT-NTOs juniorförbund. Rörelsen vilar på en värdegrund som bland annat säger ” människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer”.

Aktiviteter
Juni i Umeå driver en verksamhet som verkar socialt för barn och deras familjer. Medlemmarna är barn mellan 1-15 år och kommer från 80 olika länder.

Aktiviteterna är utformade så att alla kan delta på lika villkor, därför är aktiviteterna gratis. Man erbjuder även skjuts för de barn som inte själva kan ta sig till och från föreningens aktiviteter.

Till Junis sattes det in 25 000 kr

Båda organisationerna hälsar och tackar alla som bidragit till att burkar pantats och att de fått förmånen att ta emot penninggåvor.

IF Metall klubbstyrelsen
CA