Centrala löneförhandlingen avslutad!

2016-04-06

Årets centrala löneförhandlingar är nu avslutade . Det finns nu ett preliminärt avtalsförslag som ska godkännas av IF Metalls avtalsråd den 13 april.

Teknikföretagen aggressiva förslag om inga lönelyft, Ökad flexibel arbetstid och möjlighet till lönesänkningar lokalt finns inte med i avtalsförslaget.

Förhandlingarna klara
De centrala förhandlingarna är nu klara. Ett preliminärt avtal är undertecknat som innebär 2 % i löneökning och 0,2 % i avsättning till delpension.

Avtalet gäller inte bara IF Metall utan också GS(skogs/trä och grafiska), Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Nej till företagens bud
Samtliga fack inom industrin har tidigare sagt NEJ till företagens krav på flexibel arbetstid på lördagar och möjlighet att lokalt försämra villkoren i avtalet.  Inga av dessa krav från teknikarbetsgivarna finns med i avtalsförslaget.

Avtalsråd 13 april
Avtalet är preliminärt och ska fastställas av IF Metalls avtalsråd den 13 februari. Vår avdelning, Södra Västerbotten, har två representanter i avtalsrådet. Den 5 april träffas samtliga klubbar i avdelningen för att gemensamt värdera avtalet.

Koncernförhandlingar
Om avtalet godkänns av avtalsrådet så kommer koncernförhand-lingar om avtalsnivån att ta vid.  Om dessa förhandlingar också kommer att beröra andra frågor är i dagsläget inte klart.

2 % cirka 600 kr
Ett tvåprocentigt lönelyft innebär 600 kr i månaden om man tjänar 30 000 kr/månaden.

Delpension
Avsättningen på 0,2 % i delpension är medel som avsätts för att man ska kunna ta ut en delpension innan sin 65-årsdag.

Hur mycket var och en får insatt kan du se i pensionsbeskedet som du får från FORA.

IF Metall Volvo Umeå
GuPe