De lokala löneförhandlingarna fortsätter

2016-07-01

Parterna är överens om hur fördelningen av den lokala potten ska göras. Men ännu kvarstår det några frågetecken kring det som avgör pottens storlek.

Ambitionen var att slutföra de lokala förhandlingarna vid förhandlingen 30 juni. Det blev det nu inte så eftersom det uppstod frågor kring det underlag som potten ska baseras på. Eftersom båda parter vill att det ska vara rätt behövs mer tid för att undersöka frågorna.

Klubben bedömer att detta inte kommer att föranleda någon längre fördröjning. Nästa förhandling hålls vecka 28 och då kan de lokala förhandlingarna med största sannolikhet avslutas

IF Metallklubben/joc