En epok i graven

2015-07-08

Sommaren 2015 avslutar en epok av montering vid fabriken. Från den dag Volvo köpte hyttfabriken av Gösta Nyström har montering av lastbilshytter varit en del av den dagliga verksamheten. Guldåren var när Umeå fick komplettmonteringen i början av 90-talet fram till 2009 då Gent började montera sina hytter. Som mest var ca 1000 anställda på monteringen och tillhörande materialhantering.

Line – kortflöde
90-talet var en spännande tid på fabriken. Företag och fack var överens om att förändra arbetsorganisationen och göra industriarbetet intressantare och mer utvecklande. På monteringen hade det tidigare gjorts en del försök med dockmontering och få-stationsupplägg. Ett avancerat avtal om arbetsorganisation och ett nytt stödjande lönesystem förhandlades fram.

När den nya monteringslokalen UE invigdes 1994 var det med ett helt nytt produktionsupplägg som såg dagens ljus. Kortflöde kallade vi det och ursprungligen bestod kortflödet av 5 stationer inom ett kvadratiskt område. Montörer jobbade parvis på 4 stationer och på det sista stod ”niondemannen” och slutförde justering, tester och administrativt arbete kring hytten så att den kunde skickas direkt ut på gården. Tanken var att alla skulle kunna montera en hel hytt och även göra det avslutande arbetet. Med tiden blev det också många som stolt kunde kalla sig komplettmontör.

Under 90-talet gjordes en del förändringar, inte minst eftersom volymerna gick upp och det blev svårt att få in all produktion under tvåskift. (Fördelen med kortflöden var också att man kunde mixa mellan dagtid och skift). Förflöden uppstod, materialhanteringen förändrades, en del montering outsourcades. I slutet av 90-talet började företaget att ändra sig i frågan om arbetsorganisationen och arbetarnas inflytande. Företaget sade upp avtalen. Nu var samförståndet över. De nya spännande idéerna övergavs. Nu skulle Volvo göra som alla andra.

Linen kommer tillbaka
I början av 2000-talet hände två saker. Det första var att tanken på ett klassiskt löpande band med korta stationstider började slå rot och det andra var att hyttmonteringens placering i Umeå började ifrågasättas. Under några år pågick en dragkamp om vilket upplägg som skulle råda – kortflöde eller line. När företagsledningen slutligen slog sista spiken i kistan på kortflödet och arbetsorganisationen var det med besked. 2004 infördes ett löpande band med korta cykeltider. Än en gång tvingades Metallklubben argumentera för att en montör kan lära sig mer än 3 minuters tempotid, och att monotont och enformigt arbete inte är bra för människan, varken för kroppen eller för själen.

Knaprandet på jobben
Den andra tanken på att monteringen inte alls borde ligga i Umeå hade vid det här laget vuxit sig stark inom högsta Volvoledningen. Flera utredningar gjordes. I samband med en större förändring av gamla FH gjordes passade företaget på att bygga upp en hyttmontering i Gent. Senare tog Gent även montering av sina FM-hytter. När Kalugafabriken startades var förutsättningen att montera hytterna där. Efter ett antal år var det bara Tuve-hytterna kvar att montera. Vid finanskrisen 2008-2009 fanns det i princip ett beslut att flytta resterande hyttmontering till Göteborg. Då reddes stormen ut och ett löfte gavs att lämna Umeåfabriken i fred för en längre tid. Men så blev det inte.

Ett felaktigt beslut från början till slut
Volvo motiverar nedläggningen av monteringen med att det är mer lönsamt att montera hytterna i Gent och i Tuve. IF Metallklubben har hela tiden hävdat att det inte stämmer. Det finns en enda nackdel med vår fabrik – den geografiska placeringen. Den innebär längre transport av material och färdiga hytter. Men den extrakostnad på ett antal miljoner per år som det medför kan aldrig motivera att flytta en verksamhet med lång tradition, stort kunnande och hundratals människor inblandade. Därtill har Volvo ett ansvar utifrån det stöd och de bidrag samhället gett Volvo för investeringar i Umeå.

IF Metallklubben är övertygad om att företaget aldrig kommer att kunna redovisa en riktig och sann kalkyl på att nedläggningen av monteringen i Umeå innebar en besparing för bolaget. Priset för dem som drabbas blir desto högre. I Sverige 2015 har arbetande människor har ingen talan när det gäller besluten över sitt eget arbete och därmed sin framtid och trygghet. Besluten fattas bakom stängda dörrar. Ingen behöver stå till svars för konsekvenserna.

Ansvar och brist på ansvar
Monteringen vid Umeåfabriken läggs ner. Arbetet med hyttillverkningen har utförts professionellt under hela nedläggningsfasen. Kvalitén har varit på topp. Ingenting negativt kan sägas om det produktionsarbete som utförts sedan beslut om nedläggningen togs. Mitt i all irritation, ilska, frustration och sorg har alla tagit ett stort ansvar för arbetet. Det gäller alla – svetsare, målare, montörer, materialare och underhållare – som tvingas lämna fabriken för gott 10 juli, och  alla dem som omplaceras till andra delar av fabriken.

Desto mer kan sägas om bristen på ansvar från dem som beslutat och verkställt nedläggningen. De borde ställas tills svars för konsekvenserna av beslutet. De borde få redovisa hur lite som bolaget faktiskt gjort för majoriteten av de uppsagda.  De borde skämmas.

Epoken hyttmontering
Alla tusentals montörer som varit med under alla dessa år kan känna stolthet över det produktionsarbete som utförts, minnas arbetskamraterna och glädjas arbetsgemenskapen. Den känslan ska inte ledningen för Volvo GTO, EMEA och Umeåfabriken kunna ta ifrån oss.  Deras brist på ansvar, medkänsla och ödmjukhet får stå för sig självt.

Metallklubben/joc