Extra övertidsinsats

2016-07-08

Klubben och företaget har träffat en överenskommelse för att lösa det stora produktionstappet som uppstod efter transformatorhaveriet under veckan. Konsekvensen blev att stora delar av processen stod still under två hela skift.

Överenskommelsen ställer stora krav på alla i produktionen. Ambitionen var att hitta en lösning som också respekterar behovet av tid för ledighet och återhämtning.

Detaljerna i överenskommelsen finns presenterade i Trycket. Från klubbens sida finns frågan om hur de höga volymerna efter semestern ska kunna produceras under ordinarie arbetstid kvar. Förhandlingar kring detta fortsätter.

För helgen vecka 27 kommer produktionsledarna att sammanställa listor för dem som gjort övertid. Dessa utgör underlag för hantering av kompbanken. IF Metallklubben kommer att få kopior på dessa listor. Mer information om detta efter semestern.

IF Metallklubben/joc