Femton Återanställs på visstid!

2016-02-16

Ytterligare femton metallare erbjuds återanställning till Umeåfabriken. Det är positivt att parterna i dagsläget kunnat enas om återanställning enligt turordning. Anställningen blir visstid och gäller fram till semestern.

För de 30 visstidsanställda som idag är inne på fabriken förlängs visstiden ytterligare några veckor efter semestern. I samband med semestern kommer inhyrning att göras för att kunna ge ledigt före och efter ordinarie semester.

15 återanställs till semestern!
I samband med en ökad produktionstakt kommer 15 metallare att återanställas till fabriken. Erbjudande om visstidsanställning sker i turordning efter den återanställningslista som parterna upprättade efter uppsägningarna till semestern i fjol. Samtliga anställs på visstid fram till den 15 juli.

30 visstidare förlängs
Samtliga 30 visstidsanställda som sedan tidigare återanställts er-bjuds förlängning av visstiden till några veckor efter semestern.

Semester 2016 ligger sent
Semester 2016 är sent förlagd. Sista arbetsdag före semestern är så sent som den 15 juli. Det gör att det kommer att vara ett starkt tryck på ledighet framförallt veckorna före semestern.

Arbete vid semestern
För att klara trycket på semesterledigheter före semestern har företaget aviserat att man tänker ta in upp till 85 st bemanning för att klara frånvaro som föräldraledighet, kompledigt och femte semesterveckan skapar.

Volvostegare
De tio Volvostegare som idag går utbildning på fabriken kommer sannolikt också att erbjudas arbete under semesterperioden för att klara trycket på ledigheter vid semestern.

Klubbens värdering

  • Det är positivt att vi har kunnat enas om en återanställning av ytterligare 15 metallare i turordning enligt LAS.
  • Det är också bra att de 30 visstidare som idag är inne på fabriken erbjuds förlängning av sin anställning.
  • Att säkerställa möjlighet till fler ledigheter vid semestern ser klubben som en god åtgärd.

IF Metall Volvo Umeå
GuPe