Flyktingfrågan berör oss alla!

2015-10-12

Att människor tvingas fly från sina hem, från släktingar och vänner, är alltid en tragedi. Det har pågått under hela den mänskliga historien. Nu är omfattningen större än på mycket länge.

 Klubben skänker 10 000 kronor!

En liten del av alla flyktingar kommer till Europa. En del av dessa till Sverige, och några ända upp till Umeå. På kort tid har växande opinion på olika sätt uttryckt en förståelse för dessa människors öden. De är flyktingar undan krig och förtryck.  En rättighet som flykting är att söka asyl och få den prövad.

IF Metall centralt har anslagit 300 000 kr till UNHCR, Läkare utan gränser samt Rädda Barnen. IF Metallklubben på Volvo i Skövde tog för en tid sedan ett beslut om att skänka 25 000 kr. Samtidigt uppmanande man andra lokala klubbar att anta utmaningen.

Klubbstyrelsen har beslutat att skänka 10 000 kr till Läkare utan gränser. Vår uppfattning är att Läkare utan gränser finns där folk är som mest i nöd och gör ett fantastiskt arbete under den pågående flyktingkatastrofen.

Fint initiativ från medlemmar på Kaross

Sent en kväll för en dryg vecka sedan fick klubbordförande Jan-Olov Carlsson ett samtal från en medlem på eftermiddagsskiftet på Kaross.

– Vi satt i fikarummet och pratade om flyktingarna och hur svårt det är för dem. Vi bestämde att det vi tjänar på övertiden i helgen ska vi skänka till flyktinghjälp. Kan du inte skriva om det i Trycket eller på hemsidan?

Givetvis. Och det är ett initiativ att ta efter. Var och en av oss kan ta en liten, liten bit av vårt gemensamma ansvar. Bestämma tillsammans, utmana varandra att dela med oss. Det löser inte grundproblemet, men det hjälper människor i nöd och det lindrar den värsta nöden.

När vi hade ett lokalt lönekontor gick det göra insamlingar genom avdrag på lön. Det har inte varit möjligt sedan löneadministrationen centraliserades. Men med dagens teknik är det enkelt att göra en överföring av pengar till de organisationer som arbetar med flyktingfrågan.

IF Metallklubben
JOC