Globaliseringsfonden för de uppsagda!

2015-11-20

Nu har arbetet med globaliseringsfonden påbörjats på riktigt av Arbetsförmedlingen. Det är 70 miljoner som EU och regeringen avsatt för de uppsagda från Volvo. IF Metall har arbetat stenhårt för att dessa pengar ska komma till stånd.

Idogt arbete från IF Metall

Redan samma kväll som Volvo offentliggjorde att man tänkte lägga ner monteringen i Umeå så påbörjade IF Metall arbetet med att försöka få medel ur EU:s globaliseringsfond.

Efter ett idogt arbete så har till slut regeringen beslutat att tillskjuta medel och samtidigt söka pengar från EU för att skapa bättre förutsättningar för de som är upp-sagda på Volvo. Men det gäller även de som fått sluta från Isringhausen och Lernia.

70 miljoner

Det är 70 miljoner som är avsatta. Svenska staten står för 40 % och EU 60 % av dessa medel. Stödet omfattar drygt 600 personer och ger en möjlighet att få ersättning om man vill studera, praktisera eller starta eget.

För de som vill studera så finns det möjlighet att få två terminer helt betalda ur fonden, med A-kasseersättning. För den som startar eget så får man 6 månader betalt samt att man kan få upp till 145 000 kr för att köpa exempelvis inventarier.

Sammanfattning

När Volvo valde att inte betala ut ett rejält stöd till de uppsagda så har istället samhället och skattebetalarna fått skjuta till medel. Det är bra att samhället går in med kraftiga resurser för att stödja och hjälpa de uppsagda. Det är ett unikt stöd som endast för fjärde gången utbetalas i Sverige.

 

Metallklubben

GuPe