Gruppstyrelserna har årsmöten 1 feb

2017-01-31

Den första februari genomför gruppstyrelserna sina årsmöten. Mötet sker på betald arbetstid, så delta du också.

Rätt person?
Varje år genomför gruppstyrelse sitt årsmöte. Det är ett viktigt möte ur demokratisk synpunkt då det ger alla medlemmar en möjlighet att föreslå andra kandidater till gruppstyrelsen än de som valberedningen föreslår.

Omröstning
I de fall fler blir nominerade än det finns platser så sker omröstning på valurna.

Information
Mötet innehåller också en sammanfattning av det gångna året och aktuell information om det som sker den närmaste tiden.

På betald arbetstid
Observera att samtliga möten sker på betald tid. Produktionen kommer att stanna på respektive avsnitt så samtliga medlemmar ska ha möjlighet att delta på mötet.
För de som jobbar skift innebär det att halva mötet sker på övertid. Om man inte deltar på mötet så erbjuds arbete.

Kaross
Dag: Onsdag 1 februari
Tid: 14.00 – 15.00
Plats: Matsal Harmoni UB

Måleriet
Dag: Onsdag 1 februari
Tid: 14.00 – 15.00
Plats: Matsal Blå Dörren UEA

Materialhantering
Dag: Onsdag 1 februari
Tid: 14.00 – 15.00
Plats: Stora Föreläsningssalen UA

Underhåll
Dag: Onsdag 1 februari
Tid: 14.00 – 15.00
Plats: Aulan UEA