Gruppstyrelsernas årsmöten!

2016-01-24

Under januari genomför samtliga Gruppstyrelser sina grupp-årsmöten. Glöm inte bort att gå på mötet.

Där har du möjlighet att föreslå representanter till respektive gruppstyrelse men också att få den senaste informationen. Här nedan ser du när varje gruppstyrelse genomför sitt möte.

Föreslå namn
Varje år i januari genomför varje gruppstyrelse sitt nominerings- och årsmöte. Det är ett viktigt möte ur demokratisk synpunkt då det ger alla medlemmar en möjlighet att föreslå andra kandidater till gruppstyrelsen än de som står i tur att väljas.

Information
Mötet innehåller också ofta en bra sammanfattning av det gångna året och aktuell information om det som skett den senaste tiden.

Betald arbetstid
Observera att samtliga möten sker på betald tid. Produktionen kommer att stanna på respektive avsnitt så samtliga medlemmar ska ha möjlighet att delta på mötet. För de som jobbar skift innebär det att halva mötet sker på övertid.

Kaross
Dag:     Onsdag 27 januari
Tid:      14.00 – 15.00
Plats:   Matsal Harmoni UB

Måleriet
Dag:     Onsdag 27 januari
Tid:      14.00 – 15.00
Plats:   Matsal Blå Dörren UEA

Materialhantering
Dag:     Onsdag 27 januari
Tid:      14.00 – 15.00
Plats:   Lilla Föreläsningssalen UA

Underhåll
Dag:     Tisdag 26 januari
Tid:      14.00 – 15.00
Plats:   Aulan UEA

Metallklubben
GuPe