Hur ska den höga produktionstakten i höst lösas?

2016-07-14

Parterna har fört diskussioner om hur produktionen ska kunna klaras under ordinarie arbetstid i höst. En överenskommelse om utökad bemanning på natt har träffats.

Bemanning nattetid
I veckan har parterna kommit överens om en ökning av bemanning på Kaross och Måleri. I första hand handlar det om att under nattetid återställa HIA på Kaross och verifiera processerna Måleriet så att förutsättningarna blir stabilare under ordinarie skift.

Åtgärden kommer att vara begränsad i tid och omfattning och förhandlingar startar direkt efter semestern. Ordinarie personal utgör bemanning för detta.

Förhoppningen är att detta ska bidra till att klara produktionen under ordinarie tid och begränsa övertiden.

If Metallklubben/joc