Info till de som slutar på fredag

2016-10-25

Klubben har gjort en sammanställning på punkter som är viktiga för dig, men också kan vara bra att tänka på när du slutar på fabriken.

Informationen berör Arbetsförmedlingen, A-kassan, Globaliseringsfonden, Omställningsbolaget Antenn och fritidsförsäkringen. Informationen berör i första hand de Volvoanställda visstidarna, men även de Adeccoanställda har nytta av denna information

Verkstadsklubben
Du kan alltid kontakta klubben om du har frågor eller undrar över något som rör din relation till Volvo som arbetsgivare. Du kan antingen gå in på vår hemsida volvoklubben.se eller via telefon som finns redovisat nedan.

Arbetsförmedlingen
Anmäl dig! Det är mycket viktigt att skriva in sig den första arbetslösa dagen. Detta för att inte tappa sin sjukpenningsgrundande inkomst under tiden man är arbetslös.

Via AF:s hemsida eller genom ett besök hos oss på Arbetsförmedlingen. Ta med legitimation.

Säkerställ att Volvo eller Adecco skickar ett arbetsgivarintyg till dig så snart som möjligt. Intyget styrker din rätt till arbetslöshetsersättning och ska skickas till arbetslöshetskassan.

Kontakt med AF kan ske på något av följande sätt:
Hemsida:        www.arbetsformedlingen.se
Telefon:          0771- 416 416
E-post:            kundtjanst@arbetsformedlingen.se
Plats:              Umeå Skolgatan 45
Öppet:            10.00 – 15.00

Globaliseringsfonden
Globaliseringsfonden, EGF gäller för dig som blev uppsagd, eller tog avgångsvederlag från Volvo under våren 2015.

Måndag 31 oktober mellan kl 10-11.30 finns extra förstärkning för ni som tillhör målgruppen för EGF. Annars har AF ett så kallat  ”drop in” torsdagar på Arbetsförmedlingen mellan kl 13.00-14.00

Frågor:           egf.volvo@arbetsformedlingen.se

A-kassan IF Metall
För att få A-kassa måste du;
— Ha anmält dig hos Arbetsförmedlingen
— Skickat in ett arbetsgivarintyg i original för senaste 12 arbetade månaderna.
— Börjat fylla i kassakorten.

En bra information kan du få via IF Metalls hemsida eller direkt hos handläggaren på IF Metallavdel-ningen, Catarina Eriksson

Hemsida:        www.ifmetall.se/akassan
Telefon:          090 – 15 65 70

Antenn
Är omställningsbolaget för er som blev uppsagda våren 2015.  När arbetet upphör här är du välkommen tillbaka till Antenn.

Antenn genomför ”återuppstartsmöten” på Antenns nya kontor, Vasagatan 8 – Onsdag 2 november vid två tillfällen, klockan 10.00-12.00 respektive 13.30-15.30.

Antenn planerar också Individuella träffar med coach. Dessutom ser man över att hålla seminarier och gruppmöten senare.

Kontakt med Antenn
Telefon:
         090 – 17 89 00
Mail:               info@antenn.se

Försäkringar
När du tillhör Verkstadsklubben på Volvo så har du en livförsäkring med kompletterande olycksfallsskydd. När du lämnar Volvo så gäller den försäkringen i ytterligare 3 månader.

Andra arbetsmarknadsförsäkringar kan du hjälp av vår försäkringshandläggare Tommy Näslund.

Kontakt Tommy Näslund
Mail
:              tommy.naslund@volvo.com
Telefon:        090 – 862 72 18