Inhyrda har slutat & låg takt på monteringen

2015-05-28

I och med denna vecka har produktionen på monteringen minskat och samtliga inhyrda via Lernia på UE har lämnat Volvo.

Denna vecka så har samtliga inhyrda från Lernia gått hem. Samtidigt så har många av de som ska omplaceras inom fabriken också lämnat monteringen.

Monteringen kör idag en veckotakt på 80-100 hytter, vilket ger cirka 20 hytter per dag. Det gör att bemanningen idag på monteringen är nere på c:a 100 arbetare.

Kvar är de Volvoanställda som är uppsagda samt ett litet fåtal som av kompetensskäl måste vara kvar på monteringen. Det är ingen bra stämning och situation för de som är kvar. Nu är det väldigt tydligt att monteringen läggs ner och arbetet upphör den 10 juli.

Volvoklubben
GuPe