Justering av tid vid uppsägning av 4-skift

2015-09-11

Uppsägningen av 4-skiften vid semestern får konsekvenser för semster och arbetad tid.

När 4-skiftet sas upp så innbar det att ett skift, 4C585, arbetat mer tid än vad som är avtalat. Diskussioner pågår mellan klubben och företaget hur detta ska kompenseras. Den modell som troligtvis blir resultatet av överläggningen är en insättning av timmar i TIDBANKEN. Vi återkommer med information om hur många timmar det blir när allt är klart. Samma skift ska också ha fått kod 70 lördag och söndag före semestern så att alla kan ha 5 dagar kvar efter huvudsemester, förutsatt att man inte tagit ut dessa före huvudsemestern.