Klubben kritisk till beordrad övertid!

2015-09-09

Under årtionden har vi löst allt övertidsarbete på frivillig väg. Beordrad övertid har aldrig förekommit. Det har handlat om respekt för individen.

I särskilt utsatta lägen och då frivilligheten varit låg har parterna kunnat träffa överenskommelser som har löst problemet. Företaget bryter nu den traditionen genom att peka med hela handen. Det är illavarslande. Det bådar inte gott.

Eftersläp
Efter semestern har det varit mycket störningar i produktionen. Eftersläpet är nu betydande. Orsakerna till att det blivit så är flera. Det har förekommit tekniska störningar. Men bemanningsläget har också varit ansträngt, och inte att förglömma, ca 250 personer står på nya arbetsplatser.

Det fanns förslag
Klubben har varnat för att det skulle bli problem efter semestern. Klubbens förslag var att ha högre bemanning.  En minskning av uppsägningen var ett förslag, vilket nu, sent omsider, också blir verklighet. Ett annat förslag var att förlänga uppsägningstiden för ett antal till dess vi kunde se att det fanns stabilitet i produktionen.  Företaget avfärdade båda  dessa förslag före semestern.

Ingen förhandling
Nu har det uppstått en situation då vissa delar av produktion saknar tillräcklig bemanning för den övertid som är planerad. Vi har befunnit oss i den situationen förut. Men skillnaden denna gång är att företaget inte tar kontakt med klubben för att söka en förhand-lingslösning.

Bryter en tradition
Respekt för individen och goda relationer med de fackliga organisationerna är grundbultar för ett framgångsrikt företag.

Om det uppstår problem försöker man lösa dem tillsammans.

Företaget tar nu ett tydligt steg bort från den vägen. Det ska ledningen ha skarp kritik för. Majoriteten av de som jobbar övertid gör det av fri vilja. Signalen som företaget nu skickar ut är att det är oväsentligt eftersom man ändå beordrar övertid för att få ut det antal hytter man planerat för.

Klubben kräver

  • att företaget ska respektera individuella skäl för att inte arbeta övertid.
  • att företaget kallar till förhand-ling för att söka gemensamma lösningar.

Metallklubben/JOC