Kom på klubbmöte!

2015-11-19

På tisdag och onsdag genomför vi sammanlagt 4 klubbmöten på fabriken. Ditt deltagande är betydelsefullt. Alla medlemmar kommer att få viktig information om heta förhandlingsfrågor.

Många heta frågor

Vi har många angelägna punkter att diskutera:

  • Arbetstiderna, arbetstiderna på fredagar och vilka alternativ som finns
  • Bemanning och beordrad övertid, vilka aktiviteter genomför klubben
  • Förhandlingarna, en rapport om förhandlingsläget just nu.
  • Fabrikens framtid, klubbens syn på framtidens fabrik

Företagets attityd

Företaget har ett sätt att hantera våra medlemsmöten som inte är acceptabel. Klubben hade planerat mötet till vecka 42, men flyttade det till vecka 46 mot företagets löfte att få ha mötet på betald arbetstid.

Senare så meddelar företaget att de inte  står för sina utfästelser och förvägrar oss rätten att ha mötet på arbetstid som den tidigare överenskommelsen löd.  Bara av den anledningen är det viktigt att alla medlemmar lyssnar på uppmaningen att delta på något av mötena.

Betald övertid

Mötet sker på betald övertid. Det innebär att du får cirka 250 kr i lön för att delta på klubbmötet.

(klubben beordar inte till övertid som företaget gör, här gäller frivillighet)

Flera alternativ

Klubbmötet sker vid 4 tillfällen. Passar inte den ena dagen så finns det alternativ för att kunna delta.

Tider för Klubbmötena

Dag      Tisdag 24 november

Plats    Matsal UEA (Blå dörren)

Tider    EM-skift           13.30 – 14.30
FM-skift           14.30 – 15.30

Dag      Onsdag 25 november

Plats    Matsal Harmoni

Tider    EM-skift           13.30 – 14.30
FM-skift           14.30 – 15.30

Mötena sker på betald övertid. Närvarolistor kommer att finnas.
Dagtidspersonal måste komma överens med PL om man närvarar på arbetstid.

Samåkning

Ni som samåker kan prata ihop er om vilket av mötena som ni ska delta på redan denna vecka så underlättar det deltagandet.

Fika

Klubben bjuder på fika under medlemsmötet.

 

Klubbstyrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!