Kompensation av nationaldagen

2015-05-27

Klubben får många frågor hur vi blir kompenserade när nationaldagen infaller på en lördag eller helgdag.

Nationaldagen är den senaste helgdagen som vi fått. Den ersatte pingstdagen som alltid låg på en måndag. För att vi inte ska få ännu mer arbetstid så reglerades det i ett avtal.

Ett antal avtalsområden, t ex Kommunal, har en uppgörelse där man får en kompdag det år som nationaldagen infaller på lördag eller söndag.

Inom Teknikavtalet regleras tiden för pingstdagen varje år. Vi har ett avtal som säger att varje år ska 2,22 timmar sättas in i kompbanken som en kompensation när nationaldagen är på lördag eller söndag.

Tekniken är att dessa 2,22 timmar regleras som all annan komptid. Det sker genom att cirka 0,01 timme extra per arbetsdag sätts in i kompbanken. (0,01 timme*220 arbetsdagar = 2,22 timmar). Även vi har alltså en reglering när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

Volvoklubben
GuPe