Koncernförhandling om lönerna!

2016-04-30

Tidplanen för de fortsatta löneförhandlingarna börjar ta form. Första steget är att påbörja förhandlingen på koncernnivå.

9 maj kommer parterna att träffas en första gång för att gå igenom det centrala avtalet för en gemensam tolkning. Årets avtal är ett enkelt avtal på den punkten.
Nästa steg blir att överlämna avtalskraven till varandra. Inför detta kommer klubbarna inom koncernen att vara delaktiga. Den processen kommer att ta några veckor.
Slutförhandlingen på koncernnivå är planerad till vecka 27.
Ambitionen är att komma överens om ett koncernlöneavtal som har någon form av mervärde jämfört med det centrala avtalet.
När ett koncernlöneavtal träffas kommer de lokala förhandlingarna på klubbarna enbart handla om att överföra nivån och villkoren till de lokala förutsättningarna. Inga nya frågor kan då tillföras.
Som tidplanen är lagd kommer de  lokala anpassningarna knappast hinna ske före semestern.