Lägesrapport innan semestern

2015-07-08

Första halvårets fackliga arbete har dominerats av nedläggningen av monteringen. Den sista hytten är monterad. Klubbstyrelsen gör här några korta nedslag kring sådant som kan vara bra att veta före semestern överfaller oss.

8 uppsägningar återtagna
Uppsägningsförhandlingen slutade med 314 uppsagda. Sedan dess har det skett vissa förändringar. Efter förhandlingar har 8 uppsägningar hävts. Det är de 4 första namnen på återanställningslistan och 4 nya undantag för kompetens.

Volvosteget i produktion
För att slippa omplacera och flytta folk veckan före semestern föreslog klubben att Volvostegare skulle erbjudas att utföra självständigt produktionsarbete och då också få produktionslön. Så har skett där det finns ett behov.

Semesterarbete
Företaget vägrar teckna avtal om betalning för dem som inte kan få 4 veckors sammanhängande semester. Men om det uppstår att företaget har behov av arbete under semesterstängningen kan det ge samma kompensation som det tidigare avtalet. Vissa förutsättningar gäller dock. De som berörs ombeds ta kontakt med klubben efter semestern.

Bemanning efter semestern
Metallklubben bedömer att bemanningsläget efter semester kommer att vara ansträngt, framför allt vecka 33. Företaget justerar volymer och lagret för att undvika eftersläp. Men även efter v. 33 finns det i princip ingen övertalighet. För att få ihop bemanningen har företaget forcerat införande av 3-skift på presshallen för att ta övertaligheten inom DO 2 till andra driftområden. Många kommer inte att beredas en rimlig upplärning som det nu ser ut.
Klubben har krävt en förlängning av uppsägningen för ett tillräckligt antal för att säkra produktionen efter semestern och under upplärning. Det har varit blankt nej från företaget.

Treskift och övertalighet
Förhandlingar pågår om placering av övertalighet som uppstår inom DO 2 till följd av företagets ensidiga beslut att köra in treskift direkt efter semestern.

Omplaceringar
Alla har nu fått en placering. Men eftersom nya vakanser hela tiden uppstår fortsätter omplaceringsförhandlingarna på klubbnivå ännu ett tag. När situationen blir mer normal ska vi kunna återgå till ett vanligt sökningsförfarande som hanteras på gruppstyrelsenivå.

Möten med alla uppsagda
IF Metallklubben har haft informationsmöten med alla uppsagda.  Budskapet från klubben är ett uppriktigt tack för det fackliga engagemang som funnits. Klubben kommer också fortsätta betala premierna så att klubbens försäkring gäller till sista februari 2016. Alla uppsagda erbjuds dessutom möjlighet att delta i ett kort utbildningspaket.  Klubben bjuder på ett presentkort på 100 kr för varje träff. Tanken är att kunna fortsätta och träffa sina tidigare arbetskamrater ytterligare en tid.

Metallklubben/joc