Lokalt löneavtal färdigt – 675 kr mer till alla

2016-07-14

Månadslönen höjs med 675 kr i alla lönesteg. Avtalet gäller från 1 april, men kommer inte att verkställas förrän på oktoberlönen.
Då kommer också 6 månaders retroaktivitet på löneökningen samt även på OB, övertids- och beredskapsersättningar.

Koncernavtal
Löneökningen i det nya koncernlöneavtalet blev 2,1 %. De lokala förhandlingarna har handlat om att räkna fram vad de ger för lokalt lönepåslag. Övriga delar i koncernavtalet har presenterats tidigare.

Jämn fördelning
Parterna var tidigt överens om att fördela löneökningen jämt i alla lönesteg. Det innebär att alla får en löneökning på 675 kr/mån.

Måltidsuppehåll vid övertid
I koncernavtalet finns en ny regel om måltidsuppehåll vid övertid. Den gäller från 1 juni.

Lördagar
Eftersom ingen lördagsövertid efter 1 juni har varit längre än 6 timmar är det inte aktuellt med någon kompensation för detta.

Fredagar
Vid övertid på fredagarna har arbetet pågått längre än 6 timmar, räknat från ordinarie skifts början. Då ska en betalt rast på 30 min, dvs. ett måltidsuppehåll, ingå.

Det har visat sig att tvåskiftare redan haft detta. Däremot har dagtidpersonal fått ett löneavdrag. Därför ska en kompensation för uteblivit måltidsuppehåll utgå för dem som arbetat sådan övertid. Frågan kommer att lösas efter semestern.

Volvopension
Ännu ett värde i koncernavtalet som tål att upprepas är höjningen av Volvopensionen. Den ökar med 45 kr/mån, vilket motsvarar ett avtalsvärde på 0,15 %,  Från 1 april är alltså månadsinsättningen 628 kr. Beloppet är indexsäkrat.

IF Metallklubben/joc