Löneavtal på koncernnivå klart. Lokala förhandlingar har inletts.

2016-06-21

Information från företaget och IF Metalls verkstadsklubb. Det nya koncernövergripande lön- och villkorsavtalet är klart och sträcker sig från 1 april 2016 till 31 mars 2017. Lokala förhandlingar kring fördelning av potten pågår.

Koncernavtalet innebär i huvudsak att:

  • Den överenskomna lönepotten är 2.1% från 1 april, utbetalning sker retroaktivt efter att de lokala förhandlingarna kring fördelning av potten är avslutade.
  • En kompletterande avsättning görs till Volvo företagspension från den 1 april 2016 med 45 kr per månad. (Totalt 628 kr per månad eller 7 536 kr per år.)
  • Övertid och ob-ersättning höjs per den 1 april, utbetalning sker retroaktivt med oktoberlönen.

Mer detaljerad information kommer efter att den lokala förhandlingen är genomförd.

Förhandlingskommittén